Hengivelse6-1 copy (1)

 

I 2014 udkom min seneste bog:  “Hengivelse” – en bog om en spirituel udviklingsrejse.  Jeg har valgt at udgive den selv denne gang, da målgruppen er  ret snæver. Som titlen fortæller er den røde tråd “hengivelse”. Både i det private, jordiske liv og i ens  åndelige eller spirituelle bestræbelser.

Her følger nogle overskrifter for kapitlerne :

  • At lære at give slip
  • Kærlighedens vildveje
  • Hengivelse til en lærer eller guru
  • Mystik og magi
  • Mind control
  • Spirituel bypassing
  • Dansen med døden

Sådan køber du bogen:

 

Bogen er udkommet gennem gopulish, og du kan købe den blot ved at følge dette link:

http://gopubli.sh/editions/efcec353b6a3103e

 

At give slip, at overgive sig, at dø….. temaet i denne bog er ”hengivelse” –  både i den personlige kærlighed, i det spirituelle liv og endelig og absolut til  livet i al dets råhed og glitrende underfuldhed. Det er en historie om en altopslugende, åben og nedbrydende kærlighed til et andet menneske. Det er en fortælling om, hvad der får mennesker til at søge en spirituel lærer/fællesskab, og hvorfor så mange af disse lærere ikke magter opgaven. Det er en beretning om en udvikling, som trods mange svigt og svære odds ender lige midt i nu’et og dette øjeblik.

Helene Flendt skriver jordnært og fortættet om sin psykiske åbning, og hvad der videre skete efter ”Bevidsthedsoverskridelsen”. Denne bog er relevant for alle, som er optaget af spiritualitet og åndelige aspekter af tilværelsen. Især er den anbefalelsesværdig for de, som har oplevet Den Store Desillusion i forbindelse med såkaldt ”spirituelle” mennesker, og som derfor ikke længere går på en fastlagt vej”. (Fra bogens bagside)

 

 

“Bevidsthedsoverskridelsen – en bog om at finde vej ind i fremtiden”,Forlaget Virkelig, November 2009

Bevidsthedsoverskridelsen - en bog om at finde vej ind i fremtiden“Årstallet 2012; virakken, profetierne og ikke mindst de mere egentlige, anvendelige betydninger, der knytter sig til Maya-kalenderens ophør, er omdrejningspunktet for denne bog. Den danske psykolog og journalist, Helene Flendt, har arbejdet med emnet i flere år, og har gjort sig førstehåndserfaringer med det skifte i tiden, som kommer til udtryk i verden netop nu. Bogen er en god vejviser i et emne, som får mere og mere opmærksomhed, men som også afføder forvirring og bekymring, fordi tærsklen 2012 af mange misforstås som verdens undergang. Snarere er der tale om en transformationsproces og en enestående mulighed for at iværksætte dybt nødvendige forandringer, både på det personlige og det kollektive plan. På en gang personlig beretning, manual og nøgtern udlægning af både vilde scenarier og faktafunderede perspektiver knyttet til 2012: Bevidsthedsoverskridelsen er en dybt aktuel og vedkommende bog.” (Fra forlagets omtale af bogen)

 

OBS: Denne bog er næsten udsolgt. Forlaget ligger inde med nogle få eksemplarer, som du  kan bestille direkte hos forlaget (forlaget@virkelig.dk) eller via mig (info@heleneflendt.dk). 

Siden denne bogs udgivelse har jeg fået mange, mange tilkendegivelser fra læsere, som har følt sig ramt af dens budskab. Alle, jeg har hørt fra, har været glade for indholdet og flere har læst bogen mere end en gang, da den er ret informationstæt. Jeg takker alle, som givet feedback mundtligt og skriftligt. Her følger et  lille udpluk af kommentarer fra mailboksen:

“Vil bare sige tak fordi du har skrevet Bevidsthedsoverskridelsen. Har lige læst den. Den sætter bare ord på mange af de tanker og oplevelser, jeg selv har gjort mig og har – hvilket gør den ufattelig vedkommende. For mig – og for mange andre – for uden tvivl er vi mange derude. ”

Gitte Jørgensen

“Jeg har netop læst din bog om tiden 2012 og den tilhørende bevidsthedsændring. Tusind tak for det. Det er en bog jeg allerede har givet til flere af mine venner – og til min søn. Dette da den er skrevet på en så aktuel og ikke-newage facon, der også tiltaler mennesker, der ikke er helt med spiritualitet….”

L. R.

“De, der kan mærke den nye bevidstheds-bølge, bør læse  “BEVIDSTHEDSOVERSKRIDELSEN.”
Jeg har læst nogle af afsnittene rigtig mange gange og brugt sidste afdeling ”Om at finde vej ind i fremtiden” som studiekreds – for mange er det en svær tekst, men ved nøje gennemgang indlysende, givende, helende og endda opmuntrende, – måske særlig fordi du nu kan se, at du ikke er alene, men at det hele hænger sammen i en større forståelse.
Helene Flendt har begge sine kasketter på, når hun skriver sin bog, hun har journalistens helt objektive syn med fra den verden, vi bevæger os rundt i – med alle dens facetter af forfærdeligheder, realisme, mangel på spiritualitet – helt nede på jorden, men samtidig svinger hun blikket helt op over horisonten og giver os i kraft af hendes akademiske uddannelse som psykolog, svaret og løsningen på det at komme videre og tilmed lægger hun forskellige nøgler frem, som vi selv må finde låsen til i vores liv.
En bog, som befinder sig der, hvor du er, men også en bog der kan føre dig videre ud over traditionel tænkning ind til erkendelsernes univers, som byder dig velkommen til ny bevidstgørelse!
Tak for en bog som gør en forskel.”
Formand og daglig leder af Kunst- og filosoficenteret Solvognen
Martin Thygesen 

“Vi har læst din bog sammen, og vil gerne fortælle, at vi har haft stort udbytte af den – den kom på det rigtige tidspunkt for os og har hjulpet os til at se lidt klarere. Tak for det.”

Ole B. Nielsen

“Tusind tak for din fantastiske bog Bevidsthedsoverskridelsen. Jeg er i gang med at læse den 2 gang og anbefaler den til alle jeg kender.”

Kirsten Lykke

“Det har været en sand fryd at læse din fine lille (store) bog om Bevidsthedsoverskridelsen. Det er en gave, du har givet til alle, som leder efter en vej ind i fremtiden, som du selv siger det! Jeg er fuld af beundring for den måde, hvorpå du har sammenfattet alle relevante beretninger lige fra ”tidernes morgen” til dato. Det er rigtig, rigtig flot gjort. Pudsigt nok så konkluderer du det samme som forfatteren af ”Intelligente Celler”, som jeg har lige har læst, om end I når til konklusionen ad lidt forskellige veje, men det har mindre at sige, da vi jo ved, at det hele hænger sammen – og HURRA for det.”

M. B.Worsøe

“Tak for din bog Bevidsthedsoverskridelsen.(….)  Som du skriver, er vejen ind i fremtiden, en vej du må gå selv; men når vi gerne vil gå, men ikke finder vej, er det godt at finde vejvisere. Din bog er en sådan vejviser, der er så enkel, at du ikke behøver en manual før du kan forstå den, og som ikke i sig selv leder vild.”

Arne Sandberg

“Bogen fik jeg læst her i sommer og den har været dybt inspirerende og grundlag for mange tanker og samtaler efterfølgende. Mange tak for den!”

Hanne BB


Skilt - og hva' så ? - Danske børns og forældres erfaringer med livet efter skilsmissen

“Skilt – og hva’ så ? – Danske børns og forældres erfaringer med livet efter skilsmissen”, Kroghs Forlag, 2002

”Bogen er baseret på den mest omfattende undersøgelse, der er foretaget, siden loven om fælles forældremyndighed blev indført i 1986. Den danske undersøgelse er foretaget fra 1996-2001. Psykolog H. Flendt er en god formidler af de mange vigtige oplysninger og på baggrund heraf giver hun råd og vejledning til de voksne og fokuserer også på, hvordan man laver et godt samarbejde omkring børnene. Det er en væsentlig bog om ny dansk forskning inden for skilsmisser. Den er for studerende til opgavebrug og henvender sig ellers til forældre, fagfolk og alle de, der arbejder med skilsmisser eller skilsmissebørn”. Lektørudtalelse fra Dansk Biblioteks Center

”Bogen er baseret på resultaterne af en langtidsundersøgelse af skilte familier i Danmark. Bogen formidler familiernes oplevelser. Hvad var det helt præcist, der skete i de skilsmisseramte familier ? hvordan var det ? Hvad skete der ? Hvilke problemer mødte de ? Hvordan blev de løst ? Blev de overhovedet løst ? Bogen vejledes også i, hvordan en skilsmisse kan tackles, så især børnene ikke lider unødig overlast”, Vibeke Bye Jensen, Børn og Unge

”Sagligt og informerende gengives undersøgelsen resultater skiftevis med citater fra de adspurgte familiers udtalelser, så vi samtidig får en vejledning i, hvordan denne svære livssituation kan tackles.(..) Bogen bør stå på alle lærerbiblioteker og undersøgelsen bør være obligatorisk viden på alle seminarier” Gitte Ullstad, Folkeskolen

Hvem beskytter barnet ? - en debatbog om skilsmissebørn og samvær

“Hvem beskytter barnet ? – en debatbog om skilsmissebørn og samvær”, skrevet sammen med journalist Lisbet Holst, Kroghs Forlag, 2000

”En vigtig bog. En strengt saglig bog. En rystende dokumentation. Den bør læses af fagfolk, men først og fremmest af de politikere, der er ansvarlige for den nuværende familiepolitik”. Hanne Reintoft, socialrådgiver, brevkasseredaktør m.m.
“Det er en vigtig bog, Helene Flendt og Lisbet Holst har skrevet. Den sætter folus på de sager om samvær, der ender i voldsomme konflikter, og hvor myndighedernes beslutninger ud fra barnets hensyn kan forekomme urimelige og uforståelige. Jeg håber, at den kan være med til at nuancere debatten, samt ikke mindst kan være medvirkende til, at børn kommer mere i fokus i sager om samvær”. John Aasted Halse, cand.pæd. og psych., tidligere formand for Børns Vilkår og medlem af Børnerådet

 

(Fælles) forældremyndighed i praksis

“(Fælles) forældremyndighed i praksis”, DJØF, 1999
Bogen er en art midtvejs rapport fra forskningsprojektet ”Fælles forældremyndighed i praksis” og dækker resultaterne fra de første år. Selve projektet var på daværende tidspunkt den første, dansk undersøgelse om skilsmisser og fælles forældremyndighed, siden den omfattende lovrevision på området i 1996. Undersøgelsen omfatter 47 familier med børn i alderen 4-10 år og handler om, hvordan familierne har indrettet sig det første år efter skilsmissen